ÁSZF

Preambulum

A gazda és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.

A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektiven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

1. A tréner felelőssége

1.1 A tréner titoktartást vállal.

1.2 A tréner elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.

1.3 A tréner elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videó felvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

1.4 A tréner elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.

Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon a trénerrel dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik trénerhez irányítja tovább a Megbízót.

2. A Megbízó felelőssége

2.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

2.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

2.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréner beindítja a változásokat, de a tényleges eredményességet a Megbízó a napi (min. 30 perc) gyakorlásokkal érheti el.

2.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kölcsön kapott felszereléseket a tréning végén épségben visszaszolgáltatja.

2.5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréningekről fotó/videó felvétel készül, amit a tréner nyilvánosan, marketing célból felhasználhat.

2.6. Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kapott videó felvételeket, tematikát nem adhatja tovább / oszthatja meg nyilvános oldalakon.

3. A tréningek helyszíne

A tréningek helyszíne: Pannonhalma/Győr. Egyéni képzés esetén az első 4 alkalom a Megbízó lakhelyén történik. Külön egyeztetés alapján lehetnek más, a tréningcélokat segítő helyszínek is.

4. A tréning időkeretei és díjazása

4.1 A tréningek 1-1,5 órát (60-90 perc) vesznek igénybe alkalmanként

4.2 A megállapodás tárgyát képezi 8 előre meghatározott tréning alkalom.

4.3 Bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző tréning témája kell legyen. A Megbízó és a tréner között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 24/48 órával az időpont előtt mondhatja le, úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség. A 24/48 órán belüli lemondás és azok a tréningek, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott tréningnek számítanak.

4.4 Betegség esetén egy díjmentes pótló alkalom díja 0, azaz 0 forint. Esetleges második pótló alkalom díja 3000 azaz háromezer forint, melyet a Megbízó előre átutalással/készpénzzel számla ellenében teljesít. (egyéni és csoportos képzési alkalom különbözetének kifizetésével)

4.5 Azok a tréning napok, melyeken a Megbízó nem jelenik meg, nem kerülnek visszafizetésre és a tréning megtartottnak tekintett.

4.6 Azok a tréning napok, melyek rossz idő, tréner betegsége vagy egyéb más váratlan okból kifolyólag nem lettek megtartva, egy másik előre egyeztetett időpontban pótlásra kerülnek.

5. A megállapodás felmondása

5.1 Jelen megállapodást felek bármelyike határidő nélkül felmondhatja.

5.2 A felmondás írásban kell történjen.

5.3. Ha a megbízó a kurzus kezdete előtt 7 napon belül mondja vissza a kurzuson való részvételt, a képzés első részlete nem kerül visszafizetésre.

5.4. Ha a megbízó vagy kutyája egészségügyi okokból kifolyólag, abba kényszerül hagyni a kurzust, és ezt orvosi igazolással tudja igazolni a hátra lévő, le nem járt tréningek árát a tréner maradéktalanul visszafizeti.

    6. Általános

6.1 A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.

6.2 Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. Valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

6.3 Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben a szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

6.4 Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni.

6.5 A kurzus során készült fotók, videók marketing célú felhasználásra kerülhetnek.