Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a szerződéshez, számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tárolom és kezelem. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottam ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsorolom mit és miért teszek. Kérem ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon hozzám bizalommal!

Az adatok kezelője Hercsel Tamás egyéni vállalkozóSzékhelyem: 9090 Pannonhalma Dózsa György utca 51/a
Vállalkozásomat
Gy.-M.-S. Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be, 55746269 számon
Adószámom: 57152110-1-28

Vállalkozásom az alábbi esetekben az ön személyes adait kezelheti:

I. szerződések előkészítése és megkötésekor

II. kapcsolattartáskor

III. tanfolyamokon való részvétel esetén

IV. eseményeken, tanfolyamokon történő fényképezéskor

V. honlapom böngészésekor

VI. referencia vélemények esetén

VII. közösségi média oldalaimon tett látogatásakor

A dokumentum végén megtalálja, hogy az adatkezeléshez kapcsolódóan milyen jogokkal élhet, kérdés vagy kérés esetén hova fordulhat, illetve feltüntettem az adatkezeléssel kapcsoltban illetékes felügyeleti szerveket is.

I. Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok kezelése:

A következőkben felsorolt adatokat azért kezelem, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjam és az ehhez kapcsolódó számlákat kiállítsam. A szerződések megkötése esetén az adatokat a szerződés teljesítése céljából kezelem [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) b)]. Számlák kiállításakor adatkezelést törvények írják elő számomra. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) c)]

Kezelt adatok köre:

Az Ön neve, címe
Szerződés dátuma
, időpontja,
Szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja.

Adattovábbítások:

Számlák készítéséhez online számlázórendszert használok. Az adatokat ezen a felületen tárolom, a szolgáltatóval azokat megosztom.

Tárolási idő:

A szerződéseket 5 évig, a számla adatokat a számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tárolom.

II. Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjak Önnel lépni, tájékoztatni tudjam az esetleges változásokról kezelem az Ön adatait. Ez a vállalkozásom kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) f)].

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ehhez kérem írásban vegye fel velem a kapcsolatot!

Kezelt adatok köre:

Az Ön neve

E-mail és postacíme,

Telefonszáma

Az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

Adattovábbítások:

Az adatokat megosztom azon üzenetküldő platform üzemeltetőjével is, amelyen kapcsolatba léptünk. (pl.: e-mail esetén a technológiai szolgáltatók, közösségi oldalak chat felületei esetén a közösségi média szolgáltatójával.)

Tárolási idő:

Az adatokat az üzenet tartalmának függvényében releváns ideig kezelem, az Ön kérésére törlöm (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba).

III. Adatkezelés tanfolyamokon való részvétel esetén

Amikor tanfolyamon vesz részt, a tanfolyamon történtekkel kapcsolatban adatkezelés történik. Olyan személyes adatokat kezelek, amelyek az oktatás metódusának kiválasztását és a oktatás előrehaladásával kapcsolatban szükségesek. Ez az adatkezelés vállalkozás szerződésben vállalt célok megvalósításához fűződő jogos érdeke. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) f)]

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ehhez kérem írásban vegye fel velem a kapcsolatot!

Kezelt adatok köre:

Résztvevő neve
Kutya fajtája és neve, kora
A tanfolyamon összegyűlő egyéb személyes adat
A részvételek ténye és időpontja.

Adattovábbítások:

Az adatok nem továbbítom, harmadik félnek nem adom át.

Tárolási idő:

Az adatokat a tanfolyamok és események ideje alatt használom, illetve az általános elévülési időket figyelembe véve kezelem.

IV. Eseményeken, programokon, tanfolyamokon történő fényképezés

Előfordul, hogy eseményeimen előzetes tájékoztatás mellett fényképeket készítek. Ebben az esetben minden alkalommal azonnal lehetőség van a fényképek készítése ellen tiltakozni. A tiltakozásnak minden esetben helyt adok és nem készítek fényképeket, vagy lehetőséget biztosítok az arra, hogy nem szerepeljen az elkészült képeken. Az elkészült felvételeket közösségi média platformjaimon és esetenként weboldalamon is nyilvánosságra hozom. Nem hozom nyilvánosságra a fényképen szereplők nevét vagy más adatát. Ez az adatkezelés a vállalkozás közvélemény tájékoztatásához fűződő jogos érdeke. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) f)]

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ehhez kérem írásban vegye fel velem a kapcsolatot!

Kezelt adatok köre:

Fénykép

Résztvevők neve

A kutya fajtája és neve

Adattovábbítások:

Az adatok a honlap technológiai szolgáltatójának szerverein kerülnek tárolásra nyilvánosságra hozatal esetén a közösségi média platform üzemeltetője is hozzáfér a felvételekhez.

Tárolási idő:

Az adatokat tiltakozás esetén törölöm, ennek hiányában selejtezés nélkül megőrzöm.

V. Tájékoztató a honlap látogatóinak

A honlaplátogatás során, a szerver naplókban személyes adatokat rögzítünk kiberbiztonsági célokból. Ez a vállalkozás kiberbiztonsági célok megvalósításához fűződő jogos érdeke. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) f)]

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ehhez kérem írásban vegye fel velem a kapcsolatot!

Kezelt adatok köre:

Látogatók IP címe

Böngésző "ujjlenyomata"

Adattovábbítások:

Az adatok a honlap technológiai szolgáltatójának szerverein kerülnek tárolásra.

Tárolási idő:

Ezeket a naplókat 1 hónap után automatikusan törlésre kerülnek.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ehhez kérem írásban vegye fel velem a kapcsolatot!

VI. Referenciák adatkezelése

Weboldalunkon munkám bemutatásának részeként referencia véleményeket és fényképeket hozok nyilvánosságra. Mind a fénykép mind a nevek esetén ehhez az érintett hozzájárulását kérem. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) a)]

Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ehhez kérem írásban vegye fel velem a kapcsolatot!

Kezelt adatok köre:

Fénykép

Résztvevők neve

A kutya fajtája és neve

A szolgáltatásról alkotott vélemény

Adattovábbítások:

Az adatok a honlap technológiai szolgáltatójának szerverein kerülnek tárolásra.

Tárolási idő:

A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat selejtezés nélkül megőrzöm.

VII. Adatkezelés közösségi oldal üzemeltetésekor

A közösségi felületeken létrehozott oldalaim vonatkozásában az adott szolgáltatóval közösen felelünk az oldalak felkeresése vagy az azzal végzett interakció eredményeként létrejött személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Az általam végzett adatkezelések részletei a jelen Adatkezelési tájékoztatóból ismerhetőek meg. A szolgáltatók elérhetőségi adatairól és a közös adatkezelés részleteiről itt talál további információt:

Facebook Oldalelemzések (szolgáltató: Meta Platforms)
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Személyes adataival kapcsolatos kérdés esetén elsősorban az adott szolgáltató tud felvilágosítást nyújtani. Vállalkozásom oldaláról adatkezelőként, ezekkel az oldalakkal kapcsolatos látható tevékenységeken (reakció, komment, megosztás stb.) túl nem férünk hozzá a felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltató által az oldallal kapcsolatban kezelt adatokhoz, csak az azokból összesített, anonimizált statisztikai elemzésekhez.

A közösségi médiában ön által megosztott (publikus) adatokat és az oldalunkhoz kapcsolódó interakciókat az adott platformon a közösségi jelenléthez kapcsolódó jogos érdekünk alapján kezeljük. [Az adatkezelés jogalapja GDPR 6) f)]

Az adatok kezelése addig történik, amíg az adott közösségi oldal felhasználója marad és az oldalunkkal bármilyen interakcióba lép. Az oldalelemzéssel kapcsolatos adatokat cégünk harmadik féllel nem osztja meg.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 12-23. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velem kapcsolatba!

Ezekben az esetekben panaszával kérjük az alábbi címre írjon levelet:

Adatkezelő: Hercsel Tamás

E-mail címe: info@hercseleb.hu

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

naih.hu

hatsz...